Danh ngôn sưu tầm

"Con người là loài sinh vật duy nhất chối bỏ điều thực sự là mình", "Hư cấu là lời nói dối mà qua đó chúng ta bộc lộ sự thật" (A. Camus)
Gửi bình luận