Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Vụ lũ lụt miền Trung đã nhấn chìm vụ sách giáo khoa cánh diều và mở ra một hướng tranh cãi mới: việc cá nhân vận động từ thiện là đúng hay không đúng luật.
Gửi bình luận