Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi nghe nói nhiều trường phổ thông lạm thu tiền tỷ của học sinh, tôi nghĩ có cách khắc phục thế này: cứ để cho học sinh được tự do chọn trường (bỏ chính sách hộ khẩu). Trường nào có chất lượng cao mà thu ít phí thì học sinh sẽ đổ xô vào. Còn trường không có học sinh thì giáo viên chỉ ngồi chơi xơi nước chờ tới tháng lĩnh lương (vì đã vào biên chế).
Gửi bình luận