Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Uber và Grab là hai đối thủ cạnh tranh trên thị trường vận chuyển hành khách ở Đông Nam Á. Đầu tháng 4 / 2018, Uber rút lui và sáp nhập lính của mình vào Grab. Điều này làm tôi liên tưởng đến các chiến trường xưa. Các tướng đầu hàng thường sáp nhập lính của mình vào hàng ngũ của đối thủ. Binh lính hai phe quăng gươm gáo, chạy lại bắt tay, đối đãi thân mật. Khoan dung với người thất thế, đó là văn hóa ứng xử trên chiến trường và cả trên thương trường nữa.
Gửi bình luận