Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Con dế đang đi ăn cỏ thì bị con rắn đớp lấy. Con rắn vừa nuốt xong con dế thì bị con đại bàng đã cắp bay đi. Vậy, con nào sống đúng pháp luật và đạo đức ? (PNH)
Gửi bình luận