Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sắp tới ngày làm đám giỗ, vợ chồng cãi nhau. Vợ: “Ta chỉ nên cúng một mâm là được. Còn dành tiền để đi du lịch, chơi cho biết đó biết đây”. Chồng: “Phải cúng 10 mâm để họ làng, hàng xóm nể phục mình. Đi du lịch chẳng có ích gì, lại làm cho họ ghét thêm”. Bạn sẽ bỏ phiếu tín nhiệm cho phe nào ? (PNH)
Gửi bình luận