Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở Việt Nam, khi làm chuyện gì cũng tạo ra tranh cãi, phản đối. Chỉ có duy nhất một chuyện lôi kéo được toàn dân tộc vào một trận tuyến chung. Đó là đá bóng (PNH)
Gửi bình luận