Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, vua chúa được vào biên chế quý tộc nên phải giữ chức suốt đời, không thể xuống làm dân được. Ngày nay, tổng thống không có biên chế nhà nước nên hết nhiệm kỳ là xuống làm dân, nhường chức cho người khác. Bạn ủng hộ “có biên chế” hay “không biên chế”?
Gửi bình luận