Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Làm sao để biết một viên chức đạo đức giả ? Đó là người hô hào chống tham nhũng nhưng bản thân họ cũng rất tham lam. Họ hô hào chống bất công nhưng chính họ cũng tạo ra vô số bất công xã hội.
Gửi bình luận