Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Chúng ta thường nghe nói các từ: trí thức yêu nước, tư sản yêu nước, nhưng không nghe nói: nông dân yêu nước, công nhân yêu nước. Sao kỳ vậy ? (PNH)
Gửi bình luận