Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Làm việc với máy móc, cây cỏ thì ngủ ngon, làm việc với con người thì khó ngủ (PNH)
Gửi bình luận