Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Theo tôi, giáo viên giỏi không phải là người đạo diễn thành công một tiết dạy cho những học sinh đã giỏi sẵn. Giáo viên giỏi là người có khả năng rèn luyện một học sinh yếu thành học sinh khá, tạo hứng thú cho học sinh trung bình phấn đấu thành học sinh giỏi và giáo dục một học sinh cá biệt thành học sinh ngoan hiền (PNH)
Gửi bình luận