Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Năm 1873, Minh Trị Thiên hoàng ra lệnh cho dân Nhật Bản bỏ tết âm lịch, chuyển sang ăn tết theo dương lịch để hòa nhập với thế giới, tiết kiệm tiền bạc và phát triển sản xuất. Cũng may là hồi đó chưa có mạng xã hội. Nếu không thì phái Duy tân đã bị phê phán là dám phá bỏ truyền thống văn hóa của… Trung Quốc (xem bài: Vì sao Nhật Bản lại đón Tết theo Dương lịch ?)
Gửi bình luận