Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Các nhà khoa học có thể giải thích được các chất trong quả trứng. Nhưng chỉ có thượng đế mới lý giải được bằng cách nào mà quả trứng biến thành con gà (PNH)
Gửi bình luận