Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Được nghỉ học dài ngày sau tết, trẻ con thì mừng, người lớn thì lo. Người nhìn gần chỉ nghĩ chuyện dạy bù, người nhìn xa thấy còn vô số những tai hại liên quan…
Gửi bình luận