Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Học Sử, ai cũng nghe nói ba tỉnh miền Đông, ba tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nhưng nhiều người không hình dung được nó gồm những tỉnh nào. Và địa danh hành chính thời đó khác xa với bây giờ
Gửi bình luận