Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Vào đầu thế kỷ XIX, châu Âu đã có khu công nghiệp, ô tô, ngân hàng, báo chí… Trí thức của họ lo phát minh kỹ thuật, khám phá thị trường… Trong khi đó, trí thức Trung, Việt, Triều vẫn còn vùi đầu học thuộc lòng mấy pho sách của Khổng Tử để mơ được sống thanh bần như người cổ đại. Và hình như đến bây giờ, họ vẫn chưa ra khỏi quá khứ (PNH)
Gửi bình luận