Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Theo quy luật tự nhiên, lá cây rụng xuống đất, tạo chất dinh dưỡng. Rễ cây hút chất dinh dưỡng của đất mà sống. Nhưng ở thành phố hiện nay, người ta dùng xi măng trét kín gốc cây, không để lá tiếp xúc với đất. Vậy, đất lấy chất dinh dưỡng từ đâu để nuôi cây ?
Gửi bình luận