Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có thể dùng đám đông để làm một cuộc cách mạng xã hội. Nhưng thể dùng đám đông để thẩm định một phát minh khoa học hay một cách tân nghệ thuật (PNH)
Gửi bình luận