Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 bất thành. Anh Kim nói với bác Trump: “Nếu ngài không chịu dỡ bỏ lệnh cấm vận thì tôi sẽ tiếp tục hội đàm với 10 vị tổng thống Mỹ kế tiếp. Vì tôi còn làm lãnh đạo Triều Tiên 40 năm nữa, trong khi ngài chỉ còn 2 năm nữa là xuống làm dân”.
Gửi bình luận