Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Việc tặng sách giống như con dao hai lưỡi. Với người rộng lượng, họ sẵn sàng bỏ qua sự sai sót và non kém của bạn. Với người hẹp hòi, bạn đã tạo cho họ cơ hội để kiếm cớ sinh sự (PNH)
Gửi bình luận