Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Phải chăng con vật có thể dùng suy nghĩ để điều chỉnh hình dạng cơ thể mình ?
Gửi bình luận