Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu được trao 271 tỉ đồng để xây đền thờ, bạn nên chọn thờ Khổng Tử hay Alexandre de Rhodes ?
Gửi bình luận