Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu trường Y tăng học phí quá cao thì nó chỉ dành cho người giàu học. Và tương lai, có thể dẫn đến hiện tượng: các bác sĩ nhà giàu sẽ vô cảm với bệnh nhân nhà nghèo hoặc các bác nghèo sẽ lo thu tiền của bệnh nhân để trả nợ học phí.
Gửi bình luận