Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi có kẻ đạo đức giả nói với bạn rằng văn chương là cao quý, giàu tính nhân văn thì bạn hãy nhanh chân bỏ chạy ngay vì hắn đang muốn dùng văn chương để giết ai đó (PNH)
Gửi bình luận