Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hai nhà sát nhau. Nhà bên này, có bà công chức 55 tuổi lo lắng không biết sống như thế nào khi lương hưu quá thấp. Nhà bên kia, có bà cụ 85 tuổi vẫn đi bán vé số để tự nuôi bản thân mình (PNH)
Gửi bình luận