Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Thời trung đại ở bên Tàu, chỉ cần một người làm loạn thì cả làng bị giết sạch. Thời covid, chỉ cần ai đó ho một tiếng thì cả làng bị phong tỏa.
Gửi bình luận