Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Năm con heo thì thịt heo tăng giá vùn vụt. Vậy năm con chuột thì thịt chuột có tăng giá không ?
Gửi bình luận