Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người ta thường lấy các tòa cao ốc để đo nền văn minh. Nhưng thực ra, thời cổ đại, Hy Lạp chưa có nhà cao, ô tô, đèn điện... mà vẫn có nhiều thứ đạt tới trình độ văn minh cao hơn Việt Nam bây giờ. (PNH)
Gửi bình luận