Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu bạn bị đày ra đảo hoang và được chọn mang theo một trong hai người: thầy giáo hoặc thầy thuốc thì bạn sẽ chọn ai ? (PNH)
Gửi bình luận