Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Những con voi chiến được đào tạo suốt 12 năm để giết địch. Đến khi hòa bình, không còn địch để giết thì chúng quay sang giết những người huấn luyện để thỏa mãn tính hiếu chiến của mình. Vậy, muốn xã hội bình yên, cần phải xóa bỏ nội dung bạo lực ra khỏi chương trình đào tạo voi. (PNH)
Gửi bình luận