Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Công trống đang múa cho công mái xem. Bỗng có con người bước đến gần. Công mái vội nhảy lên cành cây và nói: “Hãy cẩn thận với con người !”. Công trống nói: “Không sao đâu, có lẽ họ đến xem ta múa. Những người yêu thích vẻ đẹp nghệ thuật thường rất nhân văn”. “Pằng”. Công trống trúng đạn và giãy giụa. Con người xách cổ nó mang đi. Công mái chạy theo muốn cứu. Công trống quay lại nói lời cuối: “Hãy cẩn thận với con người !” (PNH)
Gửi bình luận