Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu được nhân dân cho 1.500 tỉ đồng, bạn sẽ làm gì: A. Xây nhà hát giao hưởng, phục vụ một bộ phận nhỏ người giàu; B. Gửi ngân hàng lấy tiền lãi hàng tháng để trợ cấp cho những người bị tàn tật nặng; C. Xây dựng hệ thống thoát nước cho Sài Gòn; D. Lắp đặt camera đường phố giám sát trộm cướp và những kẻ đi xe ẩu chuyên nghiệp.
Gửi bình luận