Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Dư luận xã hội không thể tạo ra hạnh phúc cho con người. Muốn có được hạnh phúc, con người phải mạnh dạn vứt dư luận vào sọt rác (PNH)
Gửi bình luận