Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu quá khứ bạn đã lỡ tham nhũng thì trong hiện tại, không nên hô hào chống tham nhũng. Vì lỡ mai sau ngã ngựa thì bạn sẽ làm trò cười cho thiên hạ (PNH)
Gửi bình luận