Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Một tên lính được giao nhiệm vụ canh giữ 100 tù binh. Anh ta đói quá, muốn chạy đi tìm thức ăn nhưng sợ tù binh trốn thoát. Anh liền nghĩ ra một kế: vẽ một vòng tròn xung quanh đám tù binh rồi nói: “Ai trốn ra khỏi vòng là sẽ bị lây nhiễm cúm đấy !” Anh ta đi ăn uống và ngủ một giấc no nê rồi trở lại: 100 tên tù binh vẫn còn nguyên (PNH)
Gửi bình luận