Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đứng trước con người, nếu bạn lùi thì nó cũng lùi. Nhưng đứng trước con hổ, nếu bạn lùi thì nó tiến. Bởi vậy, không phải lúc nào cũng nên lùi (PNH)
Gửi bình luận