Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nai con hỏi nai mẹ: “Mẹ ơi, hình như con cọp không biết ăn thịt nai. Sáng nay có con cọp đi ngang qua đây, nhìn thấy con nhưng không làm gì cả”. Nai mẹ: “Đó là lúc cọp đã no, chứ lúc đói thì rất ác”. Nai con: “Vậy con người thì sao ?”. Nai mẹ: “Con người thì cả lúc no và đói đều ác. Bởi vậy, nhìn thấy con người từ xa, con phải chạy ngay”. (Cọp và người - PNH)
Gửi bình luận