Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi một khóa tốt nghiệp, học sinh cận thị chỉ quan tâm tới điểm số xếp loại, học sinh viễn thị quan tâm việc sử dụng bằng cấp trong tương lai. Thầy giáo cận thị chỉ quan tâm đến tỷ lệ tốt nghiệp, thầy giáo viễn thị quan tâm đến cuộc sống của học sinh khi vào đời (PNH)
Gửi bình luận