Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, năm nào làng có nhiều nhà tranh bị cháy, người ta thường đổ thừa các cụ cúng làng đầu năm không kỹ. Năm 2018, cả nước có quá nhiều vụ cháy lớn, vậy có phải do đầu năm cúng nước không kỹ ?
Gửi bình luận