Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong thời đại bùng nổ thông tin, kiến thức khoa học nằm trên mạng hoặc thư viện. Giáo viên không còn làm nhiệm vụ rót kiến thức nữa mà là phát hiện khả năng của từng học sinh và giúp nó phát triển theo hướng tốt đẹp (PNH)
Gửi bình luận