Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi thấy một cuộc bút chiến văn chương, bạn hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Có khi, nó xuất phát từ những lý do ngoài văn chương như: chính trị, xã hội, kinh tế, tâm lý… (PNH)
Gửi bình luận