Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi được hỏi tiêu chí tuyển dụng GV, một hiệu trưởng trường phổ thông tư thục trả lời: “Tôi thích tuyển dụng GV từng trải gian khổ vì họ sẽ tận tụy với công việc. Hoặc là những người thành công trong kinh doanh, vì khi họ biết tôn trọng khách hàng thì cũng sẽ tôn trọng học sinh. Nếu họ có tôn giáo thì càng tốt vì mọi hoạt động của họ sẽ có thần thánh giám sát. Tôi không phải tuyển thêm giám thị và cũng không phải tốn thời gian vẽ ra các loại thi đua giả tạo" (PNH).
Gửi bình luận