Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ai đã vẽ hình đôi mắt trên cánh bướm này? Nhà khoa học hữu thần sẽ nói: thần linh đã vẽ cho nó. Nhà khoa học vô thần sẽ nói: tự nhiên nó như vậy. Bạn theo quan điểm nào ?

Gửi bình luận