Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Tôi có cảm tưởng năm Tý là năm xấu, nhiều thiên tai dịch bệnh, xã hội lộn xộn, lòng người bất hòa từ cấp quốc tế đến cấp li ti. Ý các bạn thế nào ?
Gửi bình luận