Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có những thứ mà bạn không thể dạy người khác được, đó là việc sống đạo đức, cách giữ hạnh phúc gia đình, bí quyết làm giàu, mưu kế thăng quan tiến chức, phương pháp viết văn hay… Ta chỉ bàn luận, chứ không thể dạy người khác những thứ đó (PNH)
Gửi bình luận