Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở núi rừng Trường Sơn, có hiện tượng “bên nắng đốt bên mưa quây”. Ở đường sá miền Tây sau tết cũng có hiện tượng, bên kẹt xe, bên đường trống
Gửi bình luận