Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi mới gặp một người, chúng ta chỉ nên hỏi họ làm ở đâu chứ không nên hỏi họ làm nghề gì. Chỉ nên hỏi công việc thế nào chứ không nên hỏi lương có cao không. Và trong tương lai, có thể người ta có thể sẽ bỏ hẳn những câu như: Anh chị đẻ được mấy đứa con ? Các cháu đã biết nấu cơm, chăn bò chưa ? Có mấy sui rồi ?… (PNH)
Gửi bình luận