Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cánh cổng trở thành không gian nghệ thuật, thể hiện sự ý tứ của người phụ nữ
Gửi bình luận