Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đất nước càng nghèo nàn lạc hậu thì tinh thần dân tộc càng cao. Ở đó, người ta chỉ được khen nước mình giàu chứ không được chê nước mình nghèo. Ở đó, nếu bạn khen đội bóng quốc gia thì được xem là yêu nước. Nếu bạn chê nó thì sẽ bị xem là phản quốc (PNH)
Gửi bình luận